El servei d’acollida de La Canaleta està gestionat, actualment, per l’empresa Mes Qué Bo, que són els encarregats del menjador.

Els horaris i quotes de l’acollida són:

  • Acollida matinal (7.30 – 9.00): 30€/mes
  • Acollida tarda (16.30- 18.00): 35 €/mes
  • Dia puntual: 3€
  • Acollida de migdia (12.30 – 15.00): 35€/mes (30€/mes els germans) i 3,5€/dia puntual