TREBALL PER RACONS

La nostra metodologia de treball dins de l’aula és el treball per racons. En aquesta metodologia els alumnes treballen en petits grups heterogenis, així aconseguim incentivar l’aprenentatge individualitzat i significatiu.

Oferim diferents espais, de manera globalitzada, per desenvolupar l’autonomia, la identitat personal i la confiança d’un mateix, a través de 7 racons:

RACÓ DE LLENGUATGE VERBAL: l’entorn és ple de lletra impresa, els nens i les nenes tenen interès i curiositat per descobrir per què serveix i com funciona. Les mestres aprofiten aquestes ganes d’aprendre per acostar-los al món del llenguatge escrit: contes, cartells, revistes, publicitat…

RACÓ DEL LLENGUATGE MATEMÀTIC: coneixem i interpretem l’entorn a través de les matemàtiques: quantificant, mesurant, fent prediccions, comprovant…oferint als infants materials diversos que els apropin a la realitat.

RACÓ DEL JOC SIMBÒLIC: fem ús de la fantasia, la improvisació i la creativitat a través de diferents propostes: cuineta, metges, animals, construccions, disfresses…

RACÓ DEL LLENGUATGE PLÀSTIC: Experimentar amb diferents tècniques plàstiques com el dibuix, la pintura, el collage, l’estampació…, tot exercitant destreses manuals i potenciant la creativitat.

RACÓ DE DESCOBERTA DE L’ENTORN: Aquest racó n’ inclou 2:

RACÓ NATURALISTA i RACÓ D’EXPERIMENTACIÓ

A través de l’exploració i manipulació, els infants observen i identifiquen diferents elements de l’entorn natural: plantes, insectes, aigua, sorra, petxines, pals, pedres…amb diferents eines: lupes, pinces, balances…i després ho recullen en un full de treball.

RACÓ DE TREBALL: Espai que ens serveix per fer un acompanyament més individualitzat, per una observació directa del nivell d’aprenentatge, per realitzar tasques del projecte, per resoldre situacions emocionals…, en resum, per dur a terme activitats que requereixen una atenció més directa per part de l’adult.

Altres activitats que també realitzen els nostres alumnes i que complementen el treball per racons són les següents:
ANGLÈS: L’anglès a infantil  té com a objectiu principal la sensibilització dels alumnes cap aquesta llengua d’una manera lúdica i motivadora mitjançant contes, cançons i jocs.
MÚSICA: A través de les cançons, danses i audicions, l’infant és capaç de distingir i experimentar amb les diferents qualitats del so: altura (agut i greu), intensitat (fort, mig fort i fluix), durada (llarg i curt)i timbre (instruments).

PSICOMOTRICITAT: Es promou el joc com a activitat natural de l’infant, per tal que integri espontàniament l’acció amb les emocions i el pensament, afavorint el seu desenvolupament personal i social.

EDUCACIÓ PLÀSTICA: A part del racó de plàstica també tenen reservada una hora setmanal que es dedica a fer activitats basades en diferents autors i tècniques que permeten als infants adquirir les eines bàsiques necessàries per expressar-se i comunicar-se; potenciant la imaginació i la creativitat.

GRUPS INTERACTIUS: Reforcem continguts de totes les àrees en grups petits i heterogenis. Cada grup està dinamitzat per un voluntari que procura que tothom participi i que l’activitat es desenvolupi correctament. El mestre programa i supervisa les activitats i el funcionament de les sessions

TALLERS INTERNIVELL: En grups internivells realitzem tallers que impliquen l’observació, la manipulació i l’experimentació, presentant activitats atractives que facin raonar, anticipar conseqüències, manipular, modelar…; iniciant als infants en l’aplicació, entre d’altres, del mètode científic.

PROTAGONISTA DE LA SETMANA:

▪ Qui sóc? Les famílies ens ajuden a conèixer millor als nostres companys i companyes i el seu entorn més proper.

▪ Els oficis: Novament les famílies ens ajuden a l’aula. En aquest cas, a descobrir els seus oficis, així com a saber què volen ser de grans els nostres alumnes.

▪ Contes en família: Cada alumne prepara un conte amb la seva família amb l’objectiu d’explicar-lo a classe: llegint, representant, fent titelles, ombres xineses…

TREBALL PER PROJECTES: Investiguem de forma conjunta sobre un tema triat pels alumnes partint de la seva curiositat i inquietuds. Aconseguirem informació a partir de les preguntes inicials, formulades per ells mateixos, a mesura que les anem resolent.
HORA DEL CONTE: Els alumnes aprenen i escolten els contes clàssics populars (“la caputxeta vermella”, “les set cabretes”, “la rínxols d’or”….)

TERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES:

Amb la guia de la mestra els alumnes reflexionen i aprofundeixen sobre temes universals a través d’obres de la literatura clàssica (“David i Goliat” i “El cavall de Troia” a P4; “El vol d’Ícar” i “Orfeu i Eurídice” a P5).

TREBALL DE LES EMOCIONS: Treballem les emocions i els sentiments amb el Monstre de colors i els contes que ens porta.

HABILITATS DEL PENSAMENT: Treballem a partir dels jocs, de l’art i dels contes diferents habilitats del pensament com: seleccionar, investigar, raonar…