En aquest document es recullen els plantejaments educatius de caràcter general: trets d’identitat, els objectius generals d’escola, els criteris organitzatius, els principis d’atenció a la diversitat, la funció dels tutors, els principis de convivència, l’ús de la llengua catalana i les relacions que es mantenen amb la comunitat local i educativa.

Feu click sobre l’imatge per llegir el document

PEC La Canaleta

Feu click sobre l’imatge per llegir el document