Els professionals dels centres i les famílies comparteixen un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al Consell Escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació de les famílies al Consell Escolar és tan important.

La participació dels representants de les famílies al Consell Escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

Quan les famílies participeu en les eleccions del Consell Escolar, doneu suport al vostres candidats i delegueu en les seves veus i representacions. És important tenir representació de les famílies al Consell Escolar perquè:

  • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i filles i és important tenir uns bons representants al Consell Escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
  • Les famílies i els docents comparteixen un mateix objectiu. Per això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho.
  • Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que els vostres fills i filles la valorin.
  • L’èxit educatiu dels vostre fills i filles també depèn del funcionament i el clima del centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament incideix en el desenvolupament i creixement personal dels vostres fills i filles.
  • És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com per exemple les activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.
  • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i, que entre tots, pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. Al Consell Escolar es decideix quines han de ser aquestes relacions.

Els representants de les famílies al Consell Escolar opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.

Però per poder representar de manera eficaç totes les famílies del centre, s’han de recollir les seves propostes i opinions i portar-les al Consell Escolar i, de vegades, resulta complicat poder parlar en persona amb els vostres representants, per aquest motiu posem a la vostra disposició la següent adreça electrònica (consell.escolar_families@lacanaleta.cat) per a poder comunicar-vos amb ells sempre que ho necessiteu.

Si voleu informació més ampliada en relació al funcionament i organització, la podeu trobar al següent enllaç: Funcionament i organització dels Consells Escolars als centres públics de Catalunya