1. QUE ÉS L’AFA?

L’AFA (Associació de famílies d’alumnes) ESCOLA LA CANALETA, és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares, mares o tutors legals dels alumnes de tots els cicles : Infantil i primària

Està reconeguda legalment en el Registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu fonamental de l’AFA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles, donant prioritat a l’educació, valors i integració. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració entre pares i mares, direcció de l’escola, mestres i professors/es

 

2. QUINS AVANTATGES DIRECTES TENIM PER SER SOCIS DE L’AFA?

Sent socis obtindreu tarifes més reduïdes en  aquelles activitats, serveis i esdeveniments que organitzi, gestioni i coordini l’AFA.

Podreu participar directament en totes les activitats promogudes per l’AFA

Tindreu veu a totes les reunions i assemblees de socis per a donar el vostre parer i fer les aportacions que considereu oportunes.

 

3. COM PODEM SER SOCIS DE L’AFA?

Molt senzill. Només cal:

  1. Fer l’ingrés de la quota anual de soci, de 22 € per família, al següent número de compte indicant en el concepte SOCI+NOM ALUMNE+CURS
  2. Omplir el següent  formulari   i enviar-lo a l’adreça afa@lacanaleta.cat o bé deixant-lo a la bústia de l’AFA que hi ha a la porta de l’escola, al costat de la bústia de l’escola
  3. Omplir el següent  formulari online

4. A QUÈ ES DESTINEN ELS DINERS DE LA QUOTA DE SOCI?

Amb les quotes de tots els socis i les subvencions que periòdicament anem sol·licitant, gestionem tots els serveis que oferim i fem la previsió per a futures despeses.

Col·laborem amb el centre, fent aportacions econòmiques que es destinen a la millora dels equipaments, materials, recursos… per ajudar a cobrir les necessitats que es van generant durant el curs.

Organitzem activitats per a potenciar la relació família-escola i cohesionar la comunitat educativa (Castanyada, Sant Jordi, Festa de fi de curs, tallers, xerrades…). Aquestes activitats són organitzades per les comissions de convivència, formació d’adults..

5. SI NO SÓC SOCI DE L’AFA NO PUC PARTICIPAR EN LES COMISSIONS?

El pagament de la quota de soci no és obligatori, però hem de pensar que amb aquests diners es realitzen activitats per a tots els nens de l’escola: festes, es compra equipament pel cole (pissarres digitals, equipament de pati, parament del menjador)..