El número de compte on heu de fer l’ingrés de la quota de soci, de la roba i de les extraescolars és el següent:

ES81 0182 0248 1702 0194 4633 

Entitat bancària BBVA
Per fer els ingressos ho podeu fer de dues maneres:
 • Transferència bancària indicant el concepte de la següent manera:
  • Quota de soci: quota + nom del nen + curs (en el cas de varis germans podeu posar familia i els cognoms)
  • Roba: roba + nom del nen + curs
  • Extraescolars: activitat + nom del nen + curs (en el cas de pagar totes les activitats juntes posar extraescolars + nom del nen + curs)

 

 • A través del caixer automàtic de qualsevol BBVA seguint les següents instruccions:
  1. Operar sense llibreta/targeta
  2. Ingrés de diners
  3. Posar el número de compte, el beneficiari (AFA La Canaleta) i el concepte (de la mateixa manera que si féssiu transferència)
  4. Introduir l’import a ingressar (tot l’efectiu junt i sense bitllets doblegats, no accepta monedes però si que torna canvi en monedes si és el cas. El canvi que torna és de fins a 15€)
  5. Revisar a la pantalla l’import dels bitllets i sel·leccionar entre:
   • Ingressar tot
   • Ingressar un altre import (marcar l’import a ingressar)
   • Tornar
  6. Comprovar a la pantalla el canvi a entregar i acceptar
  7. Confirmar l’operació
  8. Recollir el canvi que torna el caixer
  9. Imprimir rebut

 

Un cop fet l’ingrés ens podeu fer arribar una còpia del resguard a través del correu electrònic: afa@lacanaleta.cat, a la bústia de l’AFA que trobareu a la porta de l’escola o al despatx de l’AFA.