ANEM A FER “PSICO” !!!

posted in: Aucouturier, psicomotricitat | 0

 

La psicomotricitat a Infantil

El moviment té una gran importància en el desenvolupament integral de la infantesa. L’ educació psicomotriu implica aspectes socioafectius, motors, intel·lectuals i psicomotors, a partir de les vivències corporals del nen/a, aquestes faciliten la percepció, comunicació i expressió mitjançant la interacció activa del seu cos amb el medi ambient.

A les sessions de psicomotricitat estem treballant el moviment i la consciència de l’esquema corporal que ajudarà a una millor coordinació dels propis moviments i l’acció sobre els objectes que  condueixen a un coneixement de l’espai, la seva relació amb ell i amb els altres.

En les nostres sessions de psicomotricitat, potenciem que cada nen/a pugui anar descobrint les seves pròpies possibilitats de moviment, que siguin més autònoms i puguin acomplir les normes establertes com per exemple posar-se i treure les sabates, respectar les construccions dels companys, compartir el material, jugar junts, però també gaudir d’estones individuals on la presa de consciència del seu cos és necessària pel coneixement de si mateix i de les seves possibilitats d’interacció amb el món que li envolta.

 

Les mestres de psicomotricitat